Květná neděle

 
Květná neděle nemá samostatný sešitek v tomto souboru. Platí o ní poznámka uvedená na titulní stránce cyklu B
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B_Květná neděle_Mk 14,1-15,47.pdf (86331); obrázek k vybarvování
 

Kontakt

Liturgie (je také) pro děti liturgieprodeti@gmail.com